זלמן זילבערצווייג

לעקסיקאן פון יידישן טעאטאר

ניו-יורק, 1931

פארלאג  אלישבע

 
Zalman Zylbercweig
"Leksikon fun Yidishn Teater" Vol.1
Published by "Elisheva", N.Y, 1931
 
 
     
     
Complete scan
     
Jacob Jacobs sings:
Gam se L'toiwo (recorded in 1918)
Ich Bin A Border Bay Mayn Vayb (recorded in 1922)
Itche
Mayn Tayrer Jackele
Jacob Jacobs duets with Anna Hoffman:
A grus fun Amerike
Moishe kapoier muft
Jacob Jacobs duet with Bessie Weisman:
Chastushka (recorded in 1922)
     
     
 

Last update01-08-2015