מיין שטעטעלע בעלז

 
Main Shtetele Beltz
 
 
First Edition
Published by "TRIO PRESS", N.Y, 1932
 
 
     

     
Main Shtetele Beltz [1932] (p.1).pdf
Main Shtetele Beltz [1932] (p.2).pdf
Main Shtetele Beltz [1932] (p.3).pdf
Main Shtetele Beltz [1932] (p.4).pdf
     
From Leah Post Carrey (ז''ל) archive
Best thanks to her son, Henekh Hersh Carrey
     
 

Last update28-11-2020