בעלץ

Бэлц

   
 

запись - אביבה

   

הוי, הוי, הוי בעלץ,

העיר שלי, בעלץ.

היית לי ביתי ופרחי ילדותי

הם כולם שלך. 

Ой, ой, ой, Бэлц,
город мой - Бэлц.
Ты был мне домом, и цветы моего детства
принадлежат тебе.

   

הוי, הוי, הוי, בעלץ,

העיר שלי, בעלץ.

מקום בו גדלתי, צחקתי ושרתי

 אי-אז כל כך.

Ой, ой, ой, Бэлц,
город мой - Бэлц.
Место, в котором когда-то вырос,
и так смеялся и пел.

הוי כל שבת הייתי רצתי

עם הילדים בצחוק

אל הנהר, אל השדה,

ליער הירוק.

Ой, бывало каждую Субботу бежал
с другими детьми смеясь
к реке, в поле,
в зелёный лес.

 

 

בעלץ, העיר שלי בעלץ,

אוי למה כל זה לי נראה

כמו חלום, כמו חלום רחוק?

Бэлц, город мой - Бэлц,
почему же мне всё это кажется
сном, далёким сном?

   

 

 
The New York Public Library (Dorot Jewish Division)

םפר בלצי בסרביה. יד וזכר ליהדות בלצי

 
 
   
   
 

 Last updated : 2005-11-05